Overlijden Jan van Nistelrooij

28 augustus 2017
28 augustus 2017,
 Off

Dit weekend bereikte ons het bericht dat oud-rector en oud-docent wiskunde Jan van Nistelrooij plotseling is overleden. Jan van Nistelrooij was gedurende tien jaar rector aan het Heerbeeck College, van 1985 tot 1995. Tijdens zijn rectoraat zijn er veel ingrijpende veranderingen geweest. De school mocht, na de fusie van het Heerbeeck College met de havo-top van Kempenhorst, de opleiding atheneum gaan aanbieden en dat zorgde voor een toename van het aantal leerlingen. Mede dankzij zijn inspanningen kreeg het groeiende Heerbeeck College de kans het huidige schoolcomplex aan de Willem de Zwijgerweg, toen nog wat slanker dan nu, te realiseren.

Toen zijn gezondheid hem dwong afscheid te nemen van zijn directiefunctie, werd Jan van Nistelrooij weer leraar wiskunde en dat heeft hij met plezier en bevlogenheid gedaan. Hij was onvermoeibaar als het op uitleggen aankwam; voor bijlessen draaide hij zijn hand niet om, ook niet aan kinderen van collega’s. In 2003 ging Jan van Nistelrooij met vervroegd pensioen, maar zelfs nog in 2015-2016 heeft hij, op verzoek van de school, nog enkele pilotlessen wiskunde aan havo 5 leerlingen gegeven.

Jan van Nistelrooij was naast schoolleider ook een toneelmens en hij stimuleerde het gebruik van de aula van de school voor diverse optredens. De toneelclub en het Theatercafé zijn door zijn inspirerende enthousiasme ontstaan. Daarnaast was hij vanaf het moment dat hij aan onze school verbonden was tot afgelopen december toe onze ‘huis-Sinterklaas’ voor de kinderen en kleinkinderen van collega’s. Op de verregende dinsdagen van de afgelopen zomervakantie kon hij ‘zijn’ school weer gebruiken als alternatief voor het openluchttoneel voor de jeugd in het Joe Mann Theater. Wij, maar ook hijzelf, wisten niet dat zijn aanwezigheid in het Heerbeeck College afgelopen 15 augustus zijn laatste bezoek aan de school zou zijn.

Wij nemen met respect afscheid van onze oud-rector en oud-collega. Wij wensen zijn vrouw Joyce, zonen Jörgen en Raoul en hun gezinnen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Jan, moge je rusten in vrede.