Procedure klassenindelingen schooljaar 2018-2019

15 juni 2018
15 juni 2018,
 Off

In de visie van het Heerbeeck College staat de leerling centraal. Leerlingen hebben bij ons veel keuzes, zodat we zoveel mogelijk onderwijs op maat kunnen bieden. Daarnaast is het zo dat wij diversiteit toejuichen. De maatschappij vraagt van ons dat wij onze leerlingen leren om samen te kunnen werken in groepen van wisselende samenstelling. Wij staan er daarom onderwijskundig zeer achter dat leerlingen regelmatig in een nieuwe setting komen. Volgens ons kunnen zij daardoor stappen maken in hun ontwikkeling waar zij in latere studies en werk profijt van zullen hebben.

Wij willen u graag informeren over de procedure klassenindelingen voor het komende schooljaar.

Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp leest u hier.