School vanaf woensdag weer open

9 februari 2021
9 februari 2021,
 Off

Het weer laat het toe dat we vanaf morgen, woensdag 10 februari, ons onderwijs weer vervolgen op de manier zoals we dat al sinds de kerstvakantie doen.

Dit betekent dat we doorgaan met het geven van online onderwijs aan de meeste leerlingen. Eindexamenleerlingen, leerlingen van overige klassen die schoolexamens maken op school en leerlingen van steunklassen, verwachten we wel fysiek op school.