Spreuk van de week

12 januari 2018
12 januari 2018,
 Off

Op het Heerbeeck College verscheen de afgelopen vijftien jaar (twee)wekelijks het Heerbeeck Bulletin, een gemailde nieuwsbrief voor de medewerkers van de school. Daarin was als vaste rubriek opgenomen de ‘Spreuk van de Week’: opmerkelijke en vermakelijke uitspraken van leerlingen en collega’s. Deze spreuken zijn nu gebundeld en als boek uitgegeven.

Het boek is op de eerste plaats bedoeld als kerstgeschenk voor de medewerkers van de school, maar de selectie en redactie van de spreuken is zodanig geweest dat ze ook voor niet-Heerbeeckmedewerkers toegankelijk zijn.

Het boek zal voor de prijs van €6,95 te koop worden aangeboden tijdens de Open Dag en tijdens de reünie die op 27 oktober 2018 zal plaatsvinden in het kader van het 50-jarig jubileum van het Heerbeeck College. Het boek kan ook besteld worden. Dat kan als volgt:

– u kunt het boek bestellen via info@heerbeeck.nl en u kunt het thuis laten bezorgen via de post of komen ophalen bij de receptie van de school;
– we verzoeken u vooraf te betalen via de bank. Ons bankrekeningnummer is NL 22 RABO 0107 0024 93 t.n.v. Voortgezet Onderwijs Best Oirschot. Indien uw naam afwijkt van de naam in het mailadres en/of de naam gekoppeld aan het banknummer, dit graag duidelijk aangeven in uw mail. Bij verzoek om verzending uiteraard ook het postadres vermelden;
– indien u het boek komt ophalen, is de prijs van het boek € 6,95. Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een mailtje dat het boek op de receptie klaarligt;
– indien u het wilt laten verzenden is de prijs € 10,55 (€ 6,95 + € 3,60 verzendkosten).

We wensen u na ontvangst van het boek veel leesplezier!