Tijdelijke uitbreiding Heerbeeck College

26 februari 2019
26 februari 2019,
 Off

In de komende periode wordt het Heerbeeck College uitgebreid met vier leslokalen en een aantal kantoren en spreekkamers. Deze ruimtes worden ondergebracht in een apart gebouw dat gesitueerd wordt op het terrein tussen het hoofdgebouw van het Heerbeeck College en het gebouw van jongerencentrum Todo. Bestuur en directie van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot zijn al enige tijd bezig om dit te realiseren. Nu de vereiste vergunningen er zijn, is gestart met de bouwwerkzaamheden. Het Heerbeeck College heeft vooral behoefte aan deze uitbreiding vanwege het grote aantal leerlingen en lessen. Als de nieuwe ruimtes beschikbaar zijn, is het mogelijk om betere lesroosters voor leerlingen en leraren te maken. Als gevolg van demografische ontwikkelingen (er zijn de komende jaren minder kinderen in de middelbare schoolleeftijd in onze regio) zal naar verwachting de druk op het gebouw over een tijdje afnemen. Het semipermanente gebouw is naar verwachting beschikbaar vanaf april.