Uitreiking Cambrigde certificaten

26 september 2019
26 september 2019,
 Off

In de aula van het Heerbeeck College vond vrijdagmiddag 20 september een feestelijke uitreiking plaats van Cambridge certificaten. In maart en juni 2019 hebben alle 5-havo en 5-vwo leerlingen van het Heerbeeck International College en enkele leerlingen van de reguliere havo/vwo-afdeling en deelgenomen aan het Cambridge Advanced of Cambridge Proficiency examen van de British Council Nederland. Deze certificaten tonen aan dat de leerlingen het Engels beheersen op C1 of C2 niveau, zijn levenslang geldig en worden erkend door vele universiteiten en bedrijven wereldwijd.